Plane #1 - Boston to D.C. (Taken with Instagram)

Plane #1 - Boston to D.C. (Taken with Instagram)